6. Çocuk Dostları Kongresi
Bu yıl 08-10 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 6. Çocuk Dostları Kongresi’ne siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk ve heyecan duyduk.

İlk kez 2013 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlenen “1.Çocuk Dostları Kongresi”nin ardından İstanbul ili Kamu Hastaneleri bünyesindeki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Çocuk Kliniklerinin bütünselliğini sağlama fikri doğmuş, 2016 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi öncülüğünde “4. Çocuk Dostları Kongresi” başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında, Çocuk Dostları Derneği bünyesinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi birlikteliğinde gerçekleştirdiğimiz kongremizde önceki kongrelerde oluşturulan bilimsel birlikteliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi açısından sizlerin değerli destek ve katkıları büyük önem taşımaktadır.

Gelecekte hep birlikte olmak dileğiyle.
Saygılarımızla

Tarih: 8-10 Mart 2018
Kongre merkezi: İstanbul Kongre Merkezi - ICC
Bilimsel Katkı durumu: Kongremizde 30 Sözlü Bildiri, 58 Tartışmalı Poster, 222 Poster toplamda 310 bildiri sunumu gerçekleştirildi.
Kurs dağılımı: Kongremizde 11 kurs ve 1 Workshop

Kongre bitiminde katılımcı sayısı 2050