Sempozyumlar
2019 Yılı Toplantıları
12 Ekim 2019 7. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
12 Ocak 2019 Çocuk Hekimleri İçin Elektrokardiyografi Kursu Detaylar
2018 Yılı Toplantıları
13 Ekim 2018 5. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
2017 Yılı Toplantıları
22 Kasım 2017 3. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
13 - 15 Ekim 2017 Pediatride Yenilikler Sempozyumu Detaylar
02 Şubat 2017 Uluslararası Gelişimi İzleme Ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı Eğitimi Detaylar
2016 Yılı Toplantıları
06 Ekim 2016 PICC Sempozyumu Detaylar