1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de 19-20 Kasım 2012'de gerçekleştirilen "Çocuk Hakları" ve "İstanbul'da Çocuk Sağlığı Stratejileri" konulu toplantılar sonrasında Türkiye ve İstanbul Sağlık yöneticileri tarafından bir çocuk kongresi düzenlenmesi önerisi sonrasında Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Güven Bektemur’un onayı ile çalışmalara başlandı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Dr. Halil Alış ve ekibi ile hastanemiz Yenidoğan Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Dr. Asiye Nuhoğlu ve ekibi bir araya gelerek “ön eylem planları” oluşturuldu. Yoğun çalışmalar sonucunda 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongre başkanı Dr. Asiye Nuhoğlu, kongre sekreterleri Dr. Ali Bülbül ve Dr. H. Sinan Uslu idi. Kongre bilimsel oturumları 5 salonda birden eş zamanlı olarak yürütüldü. Kongremiz beklenen katılımın üstünde ilgi ile gerçekleşti. İstanbul Milletvekili Dr. Türkan Dağoğlu, Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Güven Bektemur ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali İhsan Dokucu teşrifleriyle kongremizi onurlandırdılar.

Tarih: 18-20 Nisan 2013
Kongre merkezi: Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezi
Bilimsel katkı durumu: Kongremizde 145 yazılı + 15 sözlü toplam 160 poster sunumu gerçekleştirildi.
Kurs dağılımı: Kongremizde 3 kurs

Neonatal Resüsitasyon Kursu
Yenidoğan Temel Yaklaşım Kursu
Mekanik Ventilasyon ve Katater Uygulamaları Kursu başarıyla gerçekleştirildi.

Katılımcı sayısı: Kongre bitiminde katılımcı sayısı 643 idi.