Araştırma Yardım
ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK KURALLARI
AMAÇ:
Bu Yönerge Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında çalışan araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin Çocuk Dostları Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK:
Çocuk Dostları Derneği Yönetim Kurulunun 12 Kasım 2018 tarihli toplantısında bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi konusunda alınan karar.

TANIMLAR:
Çocuk Dostları Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan başvuru değerlendirilecektir. Başvuru çalışmasının tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini içermesi değerlendirilecektir.

Proje başvurusu
Proje başvuruları projenin özgün değer, yaygın etki ve katma değer unsurlarını da içeren gerekçesinin, önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı “Proje Başvuru Formu” ile yapılır. Etik onamı almış çalışmalar değerlendirecektir.

Proje Protokolü
Desteklenmesine karar verilen projeler için Çocuk Dostları Derneği Başkanı ve projelerin yürütücüleri tarafından protokol imzalanır. Proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları yönetim kuruluna teslim etmeleri zorunludur. Yasal bir mazereti olmaksızın projenin onaylanmasından sonra 3 ay içerisinde protokolü imzalamayan projeler ile protokolün imzalanmasından sonra 6 ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.

Proje Sonuçlarının Yayınlanması
Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü tez ve yayınlarda, “Bu çalışma Çocuk Dostları Derneği tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: …” (“This work was supported by Çocuk Dostları Derneği. Project Number: …”) seklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

Destek miktarı
Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sonuçların duyurulması
Her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Çocuk Dostları Derneği üyelerine özet bilgi verir.

Destek verilen projeler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

Çocuk Dostları Derneği Çalışma Destek Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.