Sempozyumlar
2024 Yılı Toplantıları
17 Mayıs 2024 Screening In The Field Of Neonatology And Pediatrics Detaylar
24 Şubat 2024 Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu Detaylar
2023 Yılı Toplantıları
2 Aralık 2023 Pediatride Güncellemeler Sempozyumu Detaylar
10 Haziran 2023 13. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
2022 Yılı Toplantıları
22 Ekim 2022 Çocuk Sağlığı İzlemi ve Aşı Uygulamaları Sempozyumu Detaylar
21 Mayıs 2022 SBÜ Pediatri Akademisi Yenidoğan Sempozyumu Detaylar
26 Şubat 2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pediatri Akademisi Genetik Sempozyumu Detaylar
2021 Yılı Toplantıları
4 Aralık 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pediatri Akademisi Talasemi Sempozyumu Detaylar
27 Kasım 2021 10. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
30 Ekim 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Pediatri Akademisi Covid-19 Sempozyumu Detaylar
29 Mayıs 2021 SBÜ Pediatri Akademisi Yenidoğan Sempozyumu Detaylar
27 Mart 2021 SBÜ Pediatri Akademisi Acil Pediatri Sempozyumu Detaylar
27 Şubat 2021 SBÜ Pediatri Akademisi Pediatrik Dermatoloji Sempozyumu Detaylar
2020 Yılı Toplantıları
28 Kasım 2020 SBÜ Pediatri Akademisi Aşılar Sempozyumu Detaylar
2019 Yılı Toplantıları
12 Ekim 2019 7. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
12 Ocak 2019 Çocuk Hekimleri İçin Elektrokardiyografi Kursu Detaylar
2018 Yılı Toplantıları
13 Ekim 2018 5. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
2017 Yılı Toplantıları
22 Kasım 2017 3. PICC Kateteri Kullanım Sempozyumu Detaylar
13 - 15 Ekim 2017 Pediatride Yenilikler Sempozyumu Detaylar
02 Şubat 2017 Uluslararası Gelişimi İzleme Ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı Eğitimi Detaylar
2016 Yılı Toplantıları
06 Ekim 2016 PICC Sempozyumu Detaylar