5. Çocuk Dostları Kongresi
Bu yıl 06-08 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığımız 5. Çocuk Dostları Kongresi’ne siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duymaktayız.

İlk kez 2013 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlenen “1.Çocuk Dostları Kongresi”nin ardından İstanbul ili Kamu Hastaneleri bünyesindeki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Çocuk Kliniklerinin bütünselliğini sağlama fikri doğmuş, 2016 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi öncülüğünde “4. Çocuk Dostları Kongresi” başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında, Çocuk Dostları Derneği bünyesinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi birlikteliğinde gerçekleşecek olan kongremizde önceki kongrelerde oluşturulan bilimsel birlikteliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi açısından sizlerin değerli destek ve katkıları büyük önem taşımaktadır.. Hem bilimsel açıdan başarılı ve verimli hem de sosyal açıdan zengin bir kongreyi birlikte gerçekleştirebilmek temel amacımızdır.

Kongremizde ağırlıklı olarak çocuk sağlığı ve hastalıklarının temel konuları ve sorunları geniş bir yelpazede ele alınacak olup, aile hekimlerine yönelik çocuk sağlığı konuları da yer alacaktır. Konferanslar, paneller ve uydu sempozyumlarının yanında güncel bilgileri paylaşma ve tartışma olanağı sağlayacak kurslar yer alacaktır. Ayrıca, kongremiz çocuk sağlığını ileriye taşıma yolunda birlikte çalıştığımız hemşirelerimize yönelik olarak Pediatri Hemşirelik esasları ve uygulamalarını da kapsayacaktır.

Çocuklarımızı geleceğe ruhsal ve fiziksel yönden daha sağlıklı ulaştırabilmenin en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğu bilinciyle, bu kongremizde “Geleceğin çocukları” teması altında yapabileceklerimizi tartışmayı hedefliyoruz.

Tarih: 6-8 Mart 2017
Kongre merkezi: TC Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Kağıthane Kongre Merkezi
Bilimsel Katkı durumu: Kongremizde 26 Sözlü Bildiri, 59 Tartışmalı Poster, 257 Poster toplamda 342 bildiri sunumu gerçekleştirildi.
Kurs dağılımı: Kongremizde 8 kurs ve 1 Workshop

Kongre bitiminde katılımcı sayısı 1910