9. Çocuk Dostları Kongresi

Sayın Çocuk Dostu Gönüllülerimiz,

COVID 19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını ve bu yıl kaybettiğimiz yönetim kurulu üyemiz, 5. Çocuk dostları kongresi başkanımız Prof. Dr. İsmail İşlek hocamızı saygı ile anmak isteriz.

Kuruluşunun 5. yılında derneğimiz kısa bir sürede bilime katkısı yüksek birçok faaliyeti başarıyla gerçekleştirmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. İlk 3 kongreyi değerli hocamız Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu önderliğinde gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan bütünsellikle, Şişli Hamidiye Etfal EAH ile birlikte Haseki EAH, Okmeydanı EAH, Ümraniye EAH, Kanun SS EAH, Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile kongrelerimizi gerçekleştirdik. Son iki yıldır kongremizi tüm hastanelerden bir temsilci ile oluşturduğumuz düzenleme kurulu olarak gerçekleştirmekteyiz.

Bilginin paylaşıldığı bilimsel bir platform oluşturmayı amaçlayan kongremizde, konularında uzmanlaşmış değerli hocalarımız ile onları hevesle dinlemeyi isteyen hekim, hemşire ve asistanları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. COVID 19 salgını nedeniyle bu yıl yüz yüze kongre yapamamanın üzüntüsünü taşıyoruz. Gelecek yıllarda yüz yüze olmayı temenni ediyoruz.

Bilimsel birlikteliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi açısından sizlerin değerli destek ve katkıları büyük önem taşımaktadır.

Yaşadığımız pandemi sürecinin en kısa zamanda sonlanacağını ümit ederken bu süreçte zihinsel ve bedensel olarak hazırlıklı olmayı diliyoruz.

Gelecekte hep birlikte olmak dileğiyle.

Saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Ali Bülbül
Çocuk Dostları Dernek Başkanı


Tarih: 16-20 Mart 2021
Kongre merkezi: Online Kongre
Bilimsel Katkı durumu: Kongremizde 41 Sözlü Bildiri ve 229 Poster toplamda 270 bildiri sunumu gerçekleştirildi.
Kurs dağılımı: Kongremizde 11 kurs, 715 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Katılımcı sayısı: 1748
Konuşmacı/Oturum Başkanı: 270